Παραπονιούνται ότι δεν τους δίνουν άδεια

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010, 15:16
Παραπονιούνται ότι δεν τους δίνουν άδεια
Στον υπουργό Εσωτερικών απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη το πόρισμά του σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού σε δημόσιους υπαλλήλους.

Στο γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη έφτασαν πολλές καταγγελίες που αφορούσαν κυρίως στη μη χορήγηση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού με αποδοχές σε πατέρες υπαλλήλους, των οποίων η σύζυγος είτε είναι ελεύθερη επαγγελματίας είτε δεν εργάζεται. Άλλες αφορούσαν στην άρνηση των δημοσίων υπηρεσιών να χορηγήσουν γονική άδεια σε πατέρες επικαλούμενες υπηρεσιακούς λόγους, όπως ο χρόνος έναρξης της άδειας, η μη δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της εννεάμηνης άδειας, η μείωση της διάρκειάς της, όταν ο υπάλληλος που διορίζεται για πρώτη φορά έχει ήδη παιδί ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών.

Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή στο πόρισμά της, «ο αποκλεισμός του πατέρα υπαλλήλου από την άδεια ανατροφής παιδιού, όταν η σύζυγός του δεν εργάζεται συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου και αντίκειται στις διατάξεις του ν. 3488/2006 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και της εργασίας. Για τους ίδιους λόγους, άμεση διάκριση λόγω φύλου συνιστά και ο περιορισμός του δικαιώματος για άδεια ανατροφής του πατέρα υπαλλήλου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί «η σύμβαση της συζύγου του».

Τέλος, το πόρισμα αναφέρει ότι «έχουν παρατηρηθεί αρκετά προβλήματα κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ανατροφής παιδιού, όπως καθυστερήσεις στην πληροφόρηση των ενδιαφερομένων από τις διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και στη διεκπεραίωση σχετικών αιτημάτων υπαλλήλων από τις υπηρεσίες τους» και υπογραμμίζει ότι «η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους, ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων, καθώς και τακτική ενημέρωση όλων των δημοσίων υπηρεσιών».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010, 15:16