Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 4 Μαΐου 2019, 16:00
Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος παρέδωσε γραπτώς την παραίτηση του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Το επίσημο ανακοινωθέν του Πατριαρχείου έχει ως εξής:

Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι σήμερον, Σάββατον, 4ην Μαΐου 2019, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσεν Αὐτόν ἐπί διαφόρων θεμάτων τῆς κατ΄αὐτόν θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α.Σεβασμιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπέβαλε γραπτῶς τήν παραίτησίν του ἐκ τοῦ θρόνου τῆς ἥν ἐπί εἰκοσαετίαν θεοφιλῶς ἐποίμανεν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τήν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης θά φέρῃ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, 9ης Μαΐου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Στη Σύνοδο που θα γίνει 9-11 Μαΐου αναμένεται να εκλεγεί ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 4 Μαΐου 2019, 16:12