Πάρτι εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 09:22
Πάρτι εκατομμυρίων στο Δημόσιο
Σωρεία παραβάσεων και ελλείψεων στις δαπάνες του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, που υπερβαίνουν τα 770 εκατ. ευρώ, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2009 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Παράλληλα, δείχνει εκτροχιασμό των δημοσιονομικών μεγεθών της ίδιας χρονιάς, καθώς, εκτός από την απόκλιση του στόχου των εσόδων κατά 5,59%, οι πραγματικές πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 146,5 δισ. ευρώ (ή 61,7% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά 47,1 δισ. ευρώ και ποσοστό 47,47%! Ακόμη ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι μία στις δύο παραβάσεις εντοπίζεται στους ΟΤΑ.

Η έκθεση είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική για τις πρακτικές που ακολουθεί η δημόσια διοίκηση. «Διαπιστώνεται», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «πολλές φορές, δυστροπία της διοίκησης όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα την επανάληψη των ίδιων παραβάσεων». Πρόκειται μεταξύ άλλων για απευθείας ανάθεση συμβάσεων και όχι διενέργεια διαγωνισμού –άρα η μη διασφάλιση της διαφάνειας μέσω του υγιούς ανταγωνισμού–, κατά τον έλεγχο των αποδοχών και λοιπών αμοιβών διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένων υπολογισμών και μη νόμιμων εκκαθαρίσεων, καθώς και πλημμελούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων κ.τ.λ..

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται παραδείγματα όπως:

• έξοδα παράστασης για αιρετά όργανα χωρίς να το δικαιούνται
• υπάλληλοι που πληρώνονται με το μισθολογικό κλιμάκιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να έχουν ούτε καν απολυτήριο λυκείου
• παράνομη καταβολή αμοιβών σε δικηγόρους
• παράνομη καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες για εργασίες που έπρεπε να γίνουν από δημοτικούς υπαλλήλους
• παράνομη κατάταξη υπαλλήλων σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.

Συγκεκριμένα, εξεδόθησαν και υπεβλήθησαν για θεώρηση 2.012.445 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των 141.426.924.550,22 ευρώ, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι σε ορισμένες Υπηρεσίες Επιτρόπων δεν γίνεται καταχώρηση πιστώσεων και παρακολούθησης πιστώσεων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τα εντάλματα αυτά, 14.947 συνολικού ποσού 771.266.102,71 ευρώ επεστράφησαν αθεώρητα στις υπηρεσίες που τα εξέδωσαν, γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νόμιμων δικαιολογητικών, δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές, μη παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων, φορολογικές παραβάσεις κ.λπ.. Ο αριθμός των χρηματικών ενταλμάτων που εξεδόθησαν από τους ΟΤΑ ανήλθε στα 617.937, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4.114.426.410,40 ευρώ. Από αυτά επεστράφησαν αθεώρητα 7.264, συνολικής αξίας 77.764.125,74 ευρώ.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 09:36