ΠΑΣΕΓΕΣ: «Όχι» στον νόμο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 27 Απριλίου 2010, 18:01
ΠΑΣΕΓΕΣ: «Όχι» στον νόμο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
Την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκφράζει με σημερινή ανακοίνωσή της η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι με τις διατάξεις του περιορίζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του εισοδήματος των αγροτών από τις επενδύσεις τους στην πράσινη ενέργεια.

«Η τράπουλα είναι δυστυχώς σημαδεμένη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Τζανέτος Καραμίχας, και πρόσθεσε ότι η ρύθμιση αναστέλλει κάθε δραστηριότητα των αγροτών στον χώρο των ΑΠΕ και εξυπηρετεί σκοπιμότητες, αφού αποκλείει τους αγρότες από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε αγροτική γη, έστω και υψηλής παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου δεν προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε γίνεται καμία αναφορά σε αυτούς.

Αντίθετα, χορηγείται άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται σαν αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με Κ.Υ.Α., η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, η άδεια χορηγείται μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή.

Με δεδομένο ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδώσει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ούτε διαθέτουν δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, αποκλείονται από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτεμάχια γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, σε αντίθεση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αντίθετα, η πρόταση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. που είχε υποβληθεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ανέφερε:

«Κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας κατ' αποκλειστικότητα από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή σε γη μισθωμένη με μακροχρόνια μίσθωση για μονάδες μέχρι 100 ΚW, χωρίς μάλιστα η έγκριση των μονάδων αυτών να απαιτεί καμία υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης απόφασης».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 27 Απριλίου 2010, 18:01