«Περισσότερες Πανελλήνιες, περισσότερες ευκαιρίες»

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012, 14:38
«Περισσότερες Πανελλήνιες, περισσότερες ευκαιρίες»

Ο Σεπτέμβριος και ο Ιανουάριος θα είναι πιθανότατα οι δυο μήνες κατά τους οποίους , οι υποψήφιοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα έχουν την ευκαιρία ,να βελτιώσουν το βαθμό εισαγωγής τους, σύμφωνα με την πρόταση Μπαμπινιώτη για το νέο Λύκειο, η οποία βρίσκεται εν αναμονή, της συμφωνίας των δύο μεγάλων κομμάτων για να ψηφιστεί.

Η επαναληπτική εξέταση δεν θα είναι ανώδυνη, σύμφωνα με τα στοιχεία για το νέο εξεταστικό σύστημα.

Η πρόταση προβλέπει ποινή, κόβοντας μόρια από τον υποψήφιο που προσέρχεται στις εξετάσεις για αναβαθμολόγηση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Όπως γράφει ο «Τύπος της Κυριακής», οι θέσεις του καθηγητή δεν ταιριάζουν με αυτές της κυβέρνησης, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάζονται από έναν εθνικό εξεταστικό φορέα, όπως ο ΑΣΕΠ. Σε αυτόν θα μπορούν οι υποψήφιοι να δίνουν πάλι εξετάσεις, για βελτίωση βαθμού, σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, με την αντίστοιχη μείωση μορίων φυσικά.

Τα ΑΕΙ θα έχουν λόγο στην εισαγωγή των φοιτητών τους, διαμορφώνοντας τους όρους εισαγωγής.


Παράλληλα, στις προτάσεις συγκαταλέγονται και οι βασικές αρχές του «νέου λυκείου»:

Α' Τάξη Λυκείου

-Μειώνεται κατά 8 ο αριθμός των μαθημάτων.

-Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (project) ανά 4 μήνες.

-Μειώνονται, κατά δύο, οι ώρες διδασκαλίας.


Β' Τάξη Λυκείου

Καθορίζεται ως τάξη εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Α΄(για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές σε θετικές, τεχνολογικές και επιστήμες υγείας). Κατεύθυνση Β΄(για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν ανθρωπιστικές επιστήμες και κλασικές σπουδές).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ ζήτησε και συμφωνήθηκε η πρώτη κατεύθυνση να είναι αυτή των ανθρωπιστικών σπουδών και η δεύτερη των θετικών.

Επίσης, μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 17 σε 12 και μειώνονται κατά 2 και οι ώρες διδασκαλίας.


Γ' Τάξη Λυκείου

Σ΄αυτήν ολοκληρώνεται η εξειδίκευση των μαθητών. Ισχύουν οι δύο κατευθύνσεις, ενώ προστίθεται μία ακόμη που αναφέρεται στις οικονομικές επιστήμες.

Μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 16 σε 10, ενώ αυξάνονται οι διδακτικές ώρες.

Δεδομένος φαίνεται ο υπολογισμός της βαθμολογίας του λυκείου για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στο νέο εξεταστικό σύστημα.

Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, (project) που θεωρείται από τις καινοτομίες που εισάγονται στην πρώτη τάξη λυκείου, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη στα σχολεία.

Οι φόβοι που διατυπώνονται πάντως, από εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, σχετίζονται με τον τρόπο εφαρμογής του νέου αυτού μαθήματος.

Μάλιστα έχουν εκφρασθεί και επιφυλάξεις γι αυτό, ενώ ορισμένοι έχουν πει ότι υπάρχει φόβος να αντιγράφουν οι μαθητές από το διαδίκτυο ανάλογες με το θέμα τους εργασίες, που θα βρουν δημοσιευμένες.

Επιμέλεια: Κατερίνα Σεφερλή

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012, 14:41