Παίρνουν τα αυτοκίνητα των βουλευτών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013, 10:48


Το σχέδιο που είχε εκπονηθεί ήδη από το 2010 σχετικά με την απόσυρση πολυτελών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται από βουλευτές και άλλα πολιτικά πρόσωπα φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στόχος είναι να περικοπούν στο μέγιστο δυνατό οι δαπάνες των μετακινήσεών τους, με την απόσυρση οχημάτων που ξεπερνούν τα 1.400 κυβικά εκατοστά ή παλαιών αυτοκινήτων και αντικατάστασή τους.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο, θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και των δαπανών για επισκευή.

Λόγω του γεγονότος ότι το 2010 απέτυχε η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, το υπουργείο ζητεί να επικαιροποιηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα, με την επικαιροποίηση του μητρώου υπηρεσιακών οχημάτων από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και από τα υπουργεία.

Με έγγραφό του ζητείται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των κρατικών οχημάτων.

Ειδικότερα, το υπουργείο ζητεί να καταγραφούν όλα τα οχήματα που ανήκουν σε κάθε υπηρεσία με εξαίρεση:

i) τα μηχανήματα έργου
ii) τα επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρησιακές μόνο ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ.

Ταυτόχρονα, κατά τη διαδικασία καταγραφής των οχημάτων, θα πρέπει να επισημανθούν όλα τα επιβατικά οχήματα άνω των 1.400 cc. Στην καταγραφή θα πρέπει να επισημανθούν επίσης όσα οχήματα πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την απόσυρση.

Η καταγραφή των στοιχείων θα πρέπει να έχει γίνει έως τις 31-10-2013, η απόσυρση των οχημάτων έως τις 31-01-2014 κ.ο.κ..

Σημειώνεται ότι η απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων άνω των 1.400 κυβικών εκατοστών έπρεπε να είχε γίνει βάσει της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2010 στις 31-12-2010.

Η διαπίστωση του υπουργείου ότι πολλές υπηρεσίες δεν έχουν συμμορφωθεί με τη διάταξη αυτή οδήγησε στην απόφαση για εκ νέου επιχειρησιακό σχεδιασμό της εφαρμογής του μέτρου.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013, 11:19