Πήγε να βγάλει άδεια γιατρού με πλαστό πτυχίο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009, 21:59
Πήγε να βγάλει άδεια γιατρού με πλαστό πτυχίο

Με πλαστά δικαιολογητικά προσπάθησε να πάρει άδεια ασκήσεως ιατρού μία γυναίκα από τη νομαρχία Αθηνών.

Η γυναίκα έστειλε το φίλο της στη νομαρχία, για να εκδώσει για λογαριασμό της την άδεια.

Ο νεαρός είχε μαζί του ένα φωτοαντίγραφο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α . το οποίο ήταν παραποιημένο και παραποιημένη απόφαση τίτλου ιατρικής ειδικότητας βιοπαθολογίας.

Οι υπάλληλοι που εξέτασαν τα έγγραφα, διαπίστωσαν ότι στο σημείο που αναγράφονταν το όνομα της γυναίκας υπήρχε χειρόγραφη διόρθωση και έλειπε και η σφραγίδα της Αρχής που είχε εκδώσει το έγγραφο.

Ο νεαρός τράβηξε την προσοχή από την αρχή, καθώς δεν είχε μαζί του τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα, καθώς γίνεται αντιπαραβολή των φωτοαντιγράφων με αυτά.

Μελετώντας περαιτέρω τα έγγραφα που είχε προσκομίσει ο νεαρός, οι υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι υπήρχε ασυμβατότητα στο χρόνο απόκτησης πτυχίου και τίτλου.

Όπως αποδείχτηκε αργότερα, το αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. πτυχίο ανήκε σε άλλο άτομο, ενώ το όνομα της γυναίκας δεν υπήρχε πουθενά στους καταλόγους των επιτυχόντων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009, 21:59