Πλειστηριασμοί κατασχεθέντων ακινήτων μέσω… διαδικτύου

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014, 10:40
Πλειστηριασμοί κατασχεθέντων ακινήτων μέσω… διαδικτύου
Στη δημοσιότητα δόθηκε ΦΕΚ το οποίο περιέχει απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την ηλεκτρονική δημοσίευση των στοιχείων περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων, που εκδίδονται από το Δημόσιο. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή (ΠΟΛ 1210/2014 ΦΕΚ Β' 2530/23.9.2014), θα αναρτώνται στο διαδίκτυο περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των 300.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση
β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου
γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται
δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς
ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού
στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

Τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Β.Μ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014, 10:46