Πόρτα του ΣτΕ στον Προκοπάκη για τη ΝΕΡΙΤ

Πόρτα του ΣτΕ στον Προκοπάκη για τη ΝΕΡΙΤ
Το Δ' Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ' αριθμ. 1659 - 1661/2015 αποφάσεις του απέρριψε και τις τρεις προσφυγές του τέως πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ίντερνετ και Τηλεόρασης (ΝΕΡΙΤ) Γ. Προκοπάκη.

Αναλυτικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σάρπ και εισηγητή το Σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, έκριναν ότι ο κ. Προκοπάκης έπρεπε να προσφύγει στα Πολιτικά δικαστήρια και όχι στο ΣτΕ, όπως έπραξε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προκοπάκης ζητούσε από το ΣτΕ να ακυρωθούν οι αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ με τις οποίες: α) Παύθηκε από τις θέσεις του πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου, β) Υπήρξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου και γ) Διορίστηκε ο Πέτρ. Μάης πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος.

Τελικά, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ λόγω του διφυούς νομικού χαρακτήρα της δημόσιας τηλεόρασης δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία του ΣτΕ, αλλά των Πολιτικών δικαστηρίων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015, 18:39