Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές;

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014, 16:28
Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές;
Τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος παρέχει η ελληνική νομοθεσία στους Έλληνες που δεν κατοικούν στην Ελλάδα και θέλουν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ειδικά εκλογικά τμήματα που θα συστηθούν στις πόλεις της Ευρώπης όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση Ελλήνων πολιτών. Οι ενδιαφερόμενοι, για να συμπεριληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση προς το Υπ. Εσωτερικών.

Προκειμένου να προγραμματιστεί η δημιουργία των ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταλόγων, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων: χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος στη χώρα όπου διαμένουν ή σε γειτονική χώρα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του προξενικού γραφείου πρεσβείας Λονδίνου, είτε μέσω των άμισθων προξενικών αρχών, είτε μέσω ομογενειακών συλλόγων, είτε ατομικά.

• Επικύρωση αιτήσεων: οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν τρία αντίγραφα της αίτησής τους και να τα προσκομίσουν στην οικεία προξενική αρχή (έμμισθη ή άμισθη), στοιχεία των οποίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Αρχής. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν το διαβατήριο ή την ταυτότητά τους και δύο φωτοαντίγραφα αυτών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος εκτός από την εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το διαβατήριο ή την ταυτότητά του. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 09.30-14.30, χωρίς ραντεβού.

• Κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων: η προξενική αρχή, αφού επικυρώσει, θα μεταβιβάσει τις αιτήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα φροντίσει για την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων και τη σύσταση των ειδικών εκλογικών τμημάτων.

• Ανακοίνωση των ειδικών εκλογικών καταλόγων: με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και επικύρωσης των αιτήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δημοσιεύσει τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται έως τις 28 Μαρτίου.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014, 16:28