Προθεσμία για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015, 14:39
Προθεσμία για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων
Έως την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 23.59 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων τουριστικών καταλυμάτων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 -2016.

Για τους δικαιούχους του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 23:59.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015, 14:42