Προκήρυξη για την θέση του εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009, 16:46
Προκήρυξη για την θέση του εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας
Και δημοσιογράφος θα περιλαμβάνεται στα μέλη της επιτροπής που θα επιλέξει το νέο εκπρόσωπο Τύπου και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκήρυξε σήμερα τον διαγωνισμό για τις θέσεις του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι που φέρουν το βαθμό Αστυνόμου Α’ έως Αστυνομικού Διευθυντή:

«Προκήρυξη εσωτερικού διαγωνισμού στην Ελληνική Αστυνομία για δύο (2) θέσεις Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει από σήμερα με Διαταγή του, εσωτερικό διαγωνισμό για την κάλυψη της θέσης του Εκπροσώπου Τύπου του Αρχηγείου και ενός βοηθού αυτού. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 27-10-2009.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν βαθμό Αστυνόμου Α΄ έως Αστυνομικού Υποδιευθυντή, να έχουν αξιολογηθεί ως εξαίρετοι την τελευταία τριετία και να μην έχουν διαπράξει σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα καθ΄ όλη τη διάρκεια παρουσίας τους στο Σώμα. Να διαθέτουν επίσης υψηλή επιχειρησιακή αντίληψη και αυξημένη επαγγελματική κατάρτιση (θα συνεκτιμηθεί η κατοχή τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδίκευσης σε θέματα Τύπου και Μ.Μ.Ε. κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, Ακαδημαϊκών και εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε.

Η τελική επιλογή θα γίνει από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009, 16:48