Προκήρυξη μέσω Α.Σ.Ε.Π. για 65 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011, 15:06
Προκήρυξη μέσω Α.Σ.Ε.Π. για 65 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. η 1Ε/2010 προκήρυξη (Φ.Ε.Κ. 4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά στην πλήρωση 65 θέσεων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διανέμεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Περιφερειακές Ενότητες και τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Περιφερειακές Ενότητες και Περιφέρειες της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 18ης Φεβρουαρίου 2011.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ., στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη: 1Ε/2010, Κατηγορία: Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 115 10 ΑΘΗΝΑ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011, 15:19