Προκηρύσσονται θέσεις για οδηγούς απορριμματοφόρων στην Ξάνθη

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011, 04:03
  Προκηρύσσονται θέσεις για οδηγούς απορριμματοφόρων στην Ξάνθη
Στις 9 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για τον διαγωνισμό του Δήμου Ξάνθης για την πρόσληψη 6 ατόμων ως οδηγών στην Καθαριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την προκήρυξη του Δήμου Ξάνθης, πρόκειται να προσλάβει 6 άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγός Αποριμματοφόρου, για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο μηνών.

Δικαιολογητικά:
Στα δικαιολογητικά για την υποβολή της σχετικής αίτησης περιλαμβάνονται εξής δικαιολογητικά:
Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
Κυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 2541028398).

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011, 04:06