Προληπτικές κατασχέσεις εισοδημάτων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013, 09:20


Αντιμέτωποι με απίστευτες καταστάσεις θα βρεθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα Έλληνες φορολογούμενοι, καθώς συνεχίζονται οι αλχημείες και οι ασκήσεις επί χάρτου του υπουργείου Οικονομικών σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια για τη συγκέντρωση εσόδων στα κρατικά ταμεία.

Όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο θα προχωρεί σε... προληπτικές κατασχέσεις χρημάτων -που καλείται να καταβάλει σε νομικά και φυσικά πρόσωπα μέσω διαφόρων μορφών (επιστροφή φόρου, αγροτική επιδότηση)- για χρέη των τελευταίων, τα οποία έχουν μεν βεβαιωθεί αλλά δεν έχουν λήξει!

Ειδικότερα, όποιος οφείλει το ειδικό τέλος ακινήτων ή βεβαιωμένες δόσεις φόρου εισοδήματος θα περιμένει μάταια να λάβει το σχετικό ειδοποιητήριο για την είσπραξη της επιστροφής φόρου, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα πλέον να προχωρεί σε συμψηφισμό χωρίς τη συγκατάθεση του οφειλέτη, ακόμα κι αν ο τελευταίος είναι «εντάξει μέχρι και το τελευταίο ευρώ». Πρόκειται για ένα ακόμα πρωτοφανές μέτρο, το οποίο στοχεύει στο να αντληθούν ενδεχόμενα... κρυμμένα κεφάλαια των φορολογούμενων, που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής στην αγορά, ενώ το υπουργείο συνεχίζει την πολιτική του «λεφτά δεν υπάρχουν», καθώς το «πάγωμα» στην αποπληρωμή των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του προς νομικά και φυσικά πρόσωπα καλά κρατεί.

Περιμένοντας την επιστροφή φόρου

Οι κατασχέσεις εισοδημάτων και επιστροφών φόρων αφορά σε οφειλέτες, οι οποίοι έχουν λαμβάνειν ποσά ακόμα και κάτω των 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 3943, η οποία ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2011, προβλέπεται πως οι φορολογικές αρχές μπορούν να προχωρούν μεταξύ άλλων σε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων και επιστροφών φόρου για την είσπραξη χρεών προς το Δημόσιο, που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα!

Π.χ. φορολογούμενος έχει λαμβάνειν επιστροφή φόρου ύψους 300 ευρώ τον Νοέμβριο του 2013, ωστόσο την ίδια στιγμή δεν έχει καταβάλει μηνιαία δόση φόρου εισοδήματος ή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ύψους 700 ευρώ που λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2013. Η Εφορία έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει την επιστροφή με τη μη ληξιπρόθεσμη δόση του φόρου εισοδήματος ή του ΦΑΠ και να μην αποδώσει έτσι στον φορολογούμενο τα 300 ευρώ.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι ο αγρότης να μη λάβει ποτέ την επιδότηση που δικαιούται και ο επιχειρηματίας να περιμένει μάταια την επιστροφή του ΦΠΑ. Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως πρόκειται για ένα ακόμα μέτρο που τιμωρεί τους «συνεπείς» φορολογούμενους, οι οποίοι φροντίζουν να είναι «εντάξει» στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η υπόθεση ενός αγρότη, ο οποίος ενώ ήταν «καθαρός» από χρέη, η Δ.Ο.Υ. δεν του απέδωσε τα 170 ευρώ που δικαιούτο από επιδότηση, αφού αποφάσισε με βάση τον νόμο του 2011 την... προληπτική κατάσχεση της επιδότησης έναντι της τελευταίας δόσης φόρου εισοδήματος που οφείλει και η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Τι λέει η... πρωτότυπη εγκύκλιος

Η διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3943/2011 τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή στις αρχές του 2012, με εγκύκλιο που εξέδωσε η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω εγκύκλιος μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

- Για να διενεργηθεί συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές προς αυτό θα πρέπει τα χρέη να είναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο με τη «στενή» έννοια του όρου και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται επίσης από το Δημόσιο με τη «στενή» έννοια του όρου. Π.χ. συμψηφισμός μπορεί να γίνει μεταξύ οφειλής από ΦΠΑ και απαίτησης του οφειλέτη από την υπηρεσία κάποιου υπουργείου ή από κάποιο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Δεν συμψηφίζονται σε καμία περίπτωση απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΑΤ, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.).

- Σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι. Επίσης σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή ή καταβάλλονται τμηματικά, λόγω υπαγωγής τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε έκτακτη ρύθμιση βάσει νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο συμψηφισμός δεν γίνεται μόνο με την πρώτη ανεξόφλητη δόση αλλά υποχρεωτικά με όλο το ποσό της οφειλής προς το Δημόσιο.

- Συμψηφισμός μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς να υπάρξει έκφραση της σχετικής επιθυμίας (υποβολή σχετικής αίτησης-δήλωσης).

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013, 09:35