Προσφυγή γιατρών στο ΣτΕ

Προσφυγή γιατρών στο ΣτΕ
«Ρήγμα στο ΕΣΥ» θα αποτελέσει η ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την προσφυγή που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η «Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς».

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, η από 13.12.2012 απόφαση του υπουργού Υγείας που προβλέπει τη μεταφορά στο ΕΣΥ των γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος και για αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί.

Στην προσφυγή επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- ότι οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν μειωμένο ωράριο και δικαίωμα διατήρησης και εκμετάλλευσης ιδιωτικού ιατρείου, εντάχθηκαν στο ΕΣΥ χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Από την άλλη πλευρά, όπως τονίζεται, οι γιατροί του ΕΣΥ οι οποίοι προσλήφθηκαν και υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά την επιλογή τους από τα αρμόδια συμβούλια, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ διορίστηκαν σε κενή οργανική θέση του ΕΣΥ και προάγονται στον ανώτερο βαθμό ύστερα από κρίση συμβουλίου.
 
Αντίθετα, για τους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για την ένταξή τους σε βαθμούς του ΕΣΥ μόνο η προϋπηρεσία από τη στιγμή που πήραν την ειδικότητά τους, η οποία έχει ως αφετηρία την ημερομηνία λήψης της ειδικότητάς τους.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012, 19:38