Προσφυγή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο ΣτΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015, 18:49
Προσφυγή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο ΣτΕ
«Φουσκωμένες» ασφαλιστικές εισφορές υποστηρίζει ότι έδωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς λόγω της εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων του το 2010, για αυτό και ζητεί να του επιστραφούν τα δυσανάλογα μεγάλα ποσά που κατέβαλε, με δεδομένη τη μείωση που ακολούθησε στις συντάξεις.

Με προσφυγή που κατέθεσε και  βάσει των μνημονιακών νόμων, ο ΟΛΠ ζητεί ουσιαστικά να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που προσδιόρισε τον Ιούλιο τα ποσά και τον τρόπο επιβάρυνσής του Οργανισμού απέναντι στο ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ για την αποχώρηση 131 υπαλλήλων στα μέσα του 2010 με εθελουσία έξοδο.

Η δαπάνη της ΟΛΠ ΑΕ προσδιορίστηκε περίπου σε 14 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των σχετικών εισφορών που αφορούσαν την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης του προσωπικού.

Με τη προσφυγή ο ΟΛΠ υποστηρίζει ότι έχει καταβάλλει μεγαλύτερο ποσόν από αυτό που έπρεπε γιατί με διάφορους νόμους του 2011 και του 2012 έγιναν οι γνωστές μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων και συνεπώς τα ταμεία έχουν καταβάλλει σαφώς μικρότερα ποσά από εκείνα με τα οποία επιβαρύνθηκε ο Οργανισμός.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015, 19:03