Προσεισμικός έλεγχος σε κρίσιμες υποδομές του δήμου Σαρωνικού

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, 16:23
Προσεισμικός έλεγχος σε κρίσιμες υποδομές του δήμου Σαρωνικού

Τη διενέργεια προσεισμικού ελέγχου σε καίριας σημασίας υποδομές για τους πολίτες, προωθεί ο Δήμος Σαρωνικού. Τέτοιες είναι τα σχολεία, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, οι δημοτικές υπηρεσίες, οι χώροι πολιτισμού κ.α. Με την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας η δημοτική Αρχή αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση ένταξης της συγκεκριμένης δράσης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με σκοπό αρχικά την Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε κρίσιμες υποδομές του Δήμου.

Μετά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο από εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών, θα καθοριστούν εκείνες οι υποδομές που χρήζουν δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και στη συνέχεια όσες χρήζουν άμεσα μελέτης αποτίμησης-ανασχεδιασμού και υλοποίησης.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει δύο υποέργα:

1. «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στον Δήμο Σαρωνικού» συνολικού προϋπολογισμού 36.971,96 ευρώ.

2. «Δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης» συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00 ευρώ.

Το δεύτερο υποέργο έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού. Συγκεκριμένα, με την υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αντισεισμικής συνείδησης του πληθυσμού, δημοσιοποιώντας κατάλληλο ενημερωτικό υλικό για θέματα που αφορούν στην αντισεισμική προστασία και διοργανώνοντας ενημερωτικά προγράμματα με τη συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ κ.λ.π.) και υπηρεσιών (Πολιτική Προστασία κ.α.).

Στόχος των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι η διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και η εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό, ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του.

Προκειμένου να διενεργηθεί πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος στις κρίσιμες υποδομές του Δήμου, έγινε καταγραφή από την τεχνική υπηρεσία όλων των δημοτικών υποδομών και από αυτές επιλέχθηκαν 47 ως οι πιο σημαντικές με βάση την κρισιμότητά της λειτουργίας τους για τους πολίτες. Πρόκειται για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, για κοινωνικά καταστήματα, ΚΑΠΗ, για τα δύο Πολιτιστικά Κέντρα και για τέσσερα δημοτικά γυμναστήρια.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, 16:23