Πρόσληψη 271 αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015, 09:00
Πρόσληψη 271 αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στην πρόσληψη 271 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωρεί το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, προσελήφθησαν, για την τρέχουσα σχολική περίοδο, 136 δάσκαλοι (ΠΕ70) και 135 νηπιαγωγοί (ΠΕ60), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι αναλυτικοί πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου: www.minedu.gov.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015, 09:02