Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ολοήμερα δημοτικά - νηπιαγωγεία

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014, 21:38
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ολοήμερα δημοτικά - νηπιαγωγεία
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 586 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και 421 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014, 21:43