Πρόστιμο 40.000 ευρώ στη ΔΕΗ

Πρόστιμο 40.000 ευρώ στη ΔΕΗ
Για παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ορυχείου Καρδιάς, επέβαλε σήμερα πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ στη ΔΕΗ ο νομάρχης Κοζάνης, Γιώργος Δακής.

Τις παραβάσεις κατέγραψε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, το οποίο διαπίστωσε εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων σκόνης λόγω έλλειψης διαβροχής, κυκλοφορία ακάλυπτων φορτηγών μεταφοράς λιγνίτη και διάστρωση τέφρας σε χωμάτινο δρόμο εντός του λιγνιτωρυχείου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010, 16:35