Πρόταση του ΟΑΕΕ στους ιδιώτες παρόχους υγείας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013, 16:28
Πρόταση του ΟΑΕΕ στους ιδιώτες παρόχους υγείας
Άμεσα ζητά από τους ιδιώτες παρόχους υγείας ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης όπου απαιτείται, πιστωτικό τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση κλπ), προκειμένου να γίνει η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, για το προ της 1/1/2012 ποσό.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΕ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού, έχει θέσει σε προτεραιότητα την πληρωμή των ως άνω οφειλών, με τη διάθεση πρόσθετου προσωπικού για τη γρήγορη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των θεμάτων.

Απαιτείται όμως και η άμεση ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ιδιωτών παρόχων υγείας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εξόφληση των οφειλομένων ποσών, τονίζει ο ΟΑΕΕ.


Eπιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013, 16:28