Προτάσεις για αλλαγή της νομοθεσίας στις άγονες γραμμές

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011, 17:02
Προτάσεις για αλλαγή της νομοθεσίας  στις άγονες γραμμές
Τις θέσεις τους για την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις άγονες γραμμές, παρουσίασαν σήμερα στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα πρότειναν:

1. Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών κρατήσεων υπέρ τρίτων και εξομοίωση του ΦΠΑ των Φ/Γ αυτοκινήτων με αυτή των επιβατών από 23% σε χαμηλότερο ποσοστό καθ΄ ότι τα μεταφερόμενα αγαθά είναι είδη πρώτη ανάγκης και όχι είδη πολυτελείας.

2. Επανεξέταση της δεκάμηνης υποχρεωτικής απασχόλησης πληρωμάτων και εξέταση νομοθέτησης συστήματος επιδότησης των εισφορών προς ΝΑΤ (εργαζομένων - πλοιοκτητών) κατά τα πρότυπα των Ελληνικών κρουαζιερόπλοιων και νομοθέτηση συστήματος εταιρικού ναυτολογίου για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες δρομολογιακών πλοίων (ελεύθερα και επιδοτούμενα).

3. Δυνατότητα παράλληλης εποχικής δρομολόγησης και στελέχωσης πλοίου (Ro-Ro - ταχύπλοο - συμβατικό) κατ΄ ελάχιστον για 4 μήνες ετησίως για τα δρομολογημένα πλοία σε γραμμές που εξυπηρετούνται από άλλα πλοία σε 10μηνη βάση.

4. Δυνατότητα 5μηνης δρομολόγησης ταχυπλόων πλοίων ετησίως με ισόχρονη στελέχωσή τους.

5. Κατάργηση του ΠΔ 177/74 περί οργανικών συνθέσεων και εφαρμογή συστήματος safe manning για τα επιβατηγά πλοία υπό Ελληνική σημαία κατά τα διεθνή πρότυπα.

6. Απελευθέρωση ναυλολογίου για όλους τους προορισμούς πλην αυτών που καλύπτονται με Συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας(Δρομολόγια Αγόνων Γραμμών).

7. Κατάργηση υποχρεωτικών εκπτώσεων για τις γραμμές που δεν λειτουργούν βάσει συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας.

8. Ενεργός συμμετοχή της ΕΕΝ και ουσιαστική διαβούλευση πριν την διαμόρφωση προτάσεων και αποφάσεων που αφορούν την λειτουργία των πλοίων, την βελτίωση των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σήμερα.

9. Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων και κατάργηση των «ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» ως έχουν σήμερα.

10. Η λειτουργία μιας ελεύθερης ακτοπλοϊκής αγοράς. Τροποποίηση του Ν. 2932/01 και πλήρης εναρμόνιση του θεσμικού μας πλαισίου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/92.

11. Αναμόρφωση ΚΔΝΔ (κατάργηση ποινικοποίησης ακτοπλοΐας).

12. Μείωση του ΦΠΑ επί των εισιτηρίων επιβατών 13% και οχημάτων 23% που ισχύουν σήμερα στα επιτρεπόμενα ελάχιστα όρια ΦΠΑ της Ε.Ε. 5% και 15% αντίστοιχα ή ένταξη του ΦΠΑ ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο 6,5% των τουριστικών υπηρεσιών.

13. Αντιμετώπιση προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων σχετικά με την περιορισμένη προσφορά ναυτικής εργασίας και την ανάγκη αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

14. Καθιέρωση συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής τιμών εισιτηρίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενα) και υιοθέτηση δικαίου συστήματος ρήτρας καυσίμου.

15. Αναβάθμιση και βελτίωση των λιμενικών μας υπηρεσιών και ευκολιών λιμένων σε ευρωπαϊκά πρότυπα.

16. Κατάργηση του Κανονισμού Ενδιαίτησης ΠΔ 101/95.

17. Ίση μεταχείριση των ακτοπλοϊκών εταιρειών και αντικειμενική αντιμετώπιση των αιτημάτων τους βάσει προδιαγεγραμμένων κανόνων συμπεριφοράς. Ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις ακτοπλοϊκών εταιρειών με λοιπές εταιρίες μέσων μαζικής μεταφοράς.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011, 17:06