Προτάσεις για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης συντάξεων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012, 13:59
Προτάσεις για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης συντάξεων
Προτάσεις για την επίλυση του σημαντικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι αιτούμενοι συντάξεως, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που υπάρχει στη διεκπεραίωση του αιτήματος, περιλαμβάνει πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ειδικά, μετά το 2010, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι έχει αυξηθεί η καθυστέρηση διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης, εξαιτίας και της διόγκωσης του αριθμού αυτών που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν, αλλά και της μείωσης του προσωπικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στα τρέχοντα πραγματικά δεδομένα.

Ειδικότερα, θα μπορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης, στον υπάλληλο που αποχωρεί, χρηματικού ποσού ως «έναντι», το οποίο θα καθορίζεται σε ποσοστό επί των μελλοντικών συντάξιμων αποδοχών του έως 6 μηνών και θα χορηγείται από την υπηρεσία του. Το ποσό αυτό θα αναγράφεται στο - ήδη προβλεπόμενο - Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), που υποχρεωτικά αποστέλλεται στη Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων.

Με αυτόν τον τρόπο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα έχει τη δυνατότητα να συμψηφίζει με ασφάλεια το - ήδη πιστωμένο και αναγραφόμενο στο ΔΑΥΚ ως «έναντι» - χρηματικό ποσό με τη σύνταξη που τελικά δικαιούται.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, σημειώνει η Αρχή, οι υπάλληλοι ή λειτουργοί και στρατιωτικοί που αποχωρούν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πιεστικά προβλήματα καθημερινής επιβίωσης, τα οποία συνεπάγεται η ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012, 15:26