Προχωρά η κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων στον δήμο Κηφισιάς

Προχωρά η κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων στον δήμο Κηφισιάς

Προχωρά η κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.546 μέτρων στην Κηφισιά, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και του δήμου, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 752.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας Αττικής έως το ποσό των 400.000 ευρώ και από ιδίους πόρους του δήμου Κηφισιάς για το επιπλέον ποσό των 352.000 ευρώ.

Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες για την αναγνώριση του εδάφους, την αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος, την πλήρη αποκατάσταση πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων κ.ά.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, 19:36