Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010, 17:28
Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων του ΟΓΑ
Με εξαμηνιαίες δόσεις έχουν την ευχέρεια να ρυθμίζουν τις οφειλές τους οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, καθώς και οι εργοδότες- επιχειρήσεις. Οι δόσεις καθορίζονται στις έξι (6) το ανώτερο, ενώ το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600 ευρώ.

Η διαδικασία έγκρισης της αίτησης γίνεται μέσω της εξέτασής της από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει ήδη καταβληθεί το παράβολο υπέρ του ασφαλιστικού φορέα και έχει επισυναφθεί το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, το ποσό του παραβόλου ανέρχεται στα 20 ευρώ και για τους εργοδότες- επιχειρήσεις, το ποσό του παραβόλου κυμαίνεται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, από 50 μέχρι 400 ευρώ.

Η καταβολή του παραβόλου για τη ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών ΟΓΑ πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες www.oga.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010, 17:28