Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Αγρινίου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 05:40
Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Αγρινίου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου.

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, να ενταχθούν στη σχετική ρύθμιση του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’). Δυνατότητα υπαγωγής έχουν όλοι οι οφειλέτες προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως 30.11.2017.

Α. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Β. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ταμείο του Δήμου Αγρινίου ή στα κατά τόπους Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων.

ΠΗΓΗ: agrinionews.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 05:40