Σάμος: Ζητούν τη δημιουργία φορέα διαχείρισης των αποβλήτων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011, 20:40
Σάμος: Ζητούν τη δημιουργία φορέα διαχείρισης των αποβλήτων

Τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης των αποβλήτων συζήτησαν τα μέλη του συλλόγου ιδιοκτητών ελαιοτριβείων με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου που ζήτησε τη συνάντηση.

Απομένει τώρα στον δήμο να χωροθετήσει το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα επεξεργασίας των υπολειμμάτων.

Το θέμα είναι σοβαρό και από αυτό θα εξαρτηθεί η συνέχιση της λειτουργίας των ελαιοτριβείων του νησιού. Τα 15 ελαιοτριβεία της Σάμου δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή διαχείρισης αποβλήτων και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να πάρουν τις απαιτούμενες άδειες. Η προσπάθειά τους αποσκοπεί στο να βρεθεί ένας χώρος για τα υπολείμματα, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και με αποκλειστική κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για την επεξεργασία τους από τους ίδιους τους ελαιοτριβείς.

Η προσπάθεια του επιμελητηρίου είναι μια συνέχεια της ημερίδας που είχε κάνει ο δήμος και αφορούσε στη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν σαν ανακυκλώσιμα υλικά.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011, 20:40