Σαντορίνη: Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της πλατείας Καμαρίου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015, 03:54
Σαντορίνη: Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της πλατείας Καμαρίου
Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Διαμόρφωση πλατείας Καμαρίου Θήρας” με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας στα Φηρά, μέχρι την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και για την παραλαβή τους θα πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο Θήρας παράβολο των 20 ευρώ ή και ηλεκτρονικά από το www.thira.gr, πλην του εντύπου της οικονομικής προσφοράς που διατίθεται αποκλειστικά από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των 7.318 ευρώ και έχει ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και από Ιδίους Πόρους και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 10 ημερολογιακούς μήνες. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 2286360160 (κα Ελευθερία Λιονουδάκη).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015, 03:57