Σαντορίνη: Έναρξη ελέγχων για παράνομες αποχετεύσεις

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015, 05:51
Σαντορίνη: Έναρξη ελέγχων για παράνομες αποχετεύσεις
Σε διεξοδικούς ελέγχους στις υφιστάμενες συνδέσεις αποχετεύσεων θα προχωρήσει ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΥΑΘ, μετά από παράπονα πολιτών για προβλήματα έντονης δυσοσμίας σε ορισμένες περιοχές του νησιού, αλλά και προβλήματα που παρατηρούνται καθημερινά στους βιολογικούς καθαρισμούς.

Σε περίπτωση εύρεσης κακοτεχνίας ή διατήρησης παράνομων βόθρων θα δίνεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τον εμπλεκόμενο αδειούχο Τεχνίτη – Εγκαταστάτη Υδραυλικό προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών για την άμεση αποκατάστασή του. Με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας και σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι δεν συνετιστούν, θα επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

Α) Άμεση διακοπή της σύνδεσης του ακινήτου στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.
Β) Επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ύψους 8.000 €
Γ) Θα παραπέμπει την υπόθεση στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος για περαιτέρω κυρώσεις.
Δ) Σε περίπτωση καταστημάτων θα ενημερώνεται η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Θήρας ενώ για τα τουριστικά καταλύματα θα ενημερώνεται ο Ε.Ο.Τ., για τη διακοπή της σύνδεσής τους στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης και την επιβολή κυρώσεων επί της άδειας λειτουργίας τους.
Ε) Θα γίνεται καταγγελία κατά κάθε εμπλεκόμενου αδειούχου Τεχνίτη – Εγκαταστάτη Υδραυλικού τόσο στο σωματείο του όσο και στο Τμήμα Ανάπτυξης το οποίο έχει εκδώσει την άδειά του για περαιτέρω κυρώσεις.

Εάν εντοπιστεί λαθραία αποχέτευση λυμάτων σε φρεάτια του δημοτικού δικτύου ή κατασκευή λαθραίας σύνδεσης στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θήρας κάθε εμπλεκόμενος θα διώκεται ποινικά.

Σε περίπτωση υποτροπής ή εντοπισμού νέας προβληματικής – παράνομης σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΘ θα διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο πρόστιμο.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015, 05:53