Σε πορτοκαλί συναγερμό το σύστημα ηλεκτροδότησης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, 13:24
Σε πορτοκαλί συναγερμό το σύστημα ηλεκτροδότησης
Πορτοκαλί συναγερμό κήρυξε ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ, θέτοντας, παράλληλα, το σύστημα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης υφίσταται «όταν ανακύπτει πρόβλημα που θέτει ή ενδέχεται να θέσει, για οποιοδήποτε λόγο, το Σύστημα ή το Δίκτυο σε σοβαρό κίνδυνο ή να επηρεάζει την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία των καταναλωτών ή να επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της Διαδικασίας Κατανομής».

Ο πορτοκαλί συναγερμός είναι το πρώτο στάδιο που ενεργοποιείται σε περίπτωση που η πιθανότητα αδυναμίας κάλυψης του φορτίου του συστήματος είναι αυξημένη ή όταν η συχνότητα ή η τάση αποκλίνουν από τις κανονικές τιμές. Ακολουθεί ο κόκκινος συναγερμός, όταν πιθανολογείται άμεση αδυναμία κάλυψης του φορτίου, και ο μπλε σε περίπτωση μερικής ή γενικής διακοπής λειτουργίας του συστήματος.

Διαβάστε επίσης: Κατεβάζουν διακόπτες
Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, 11:00

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, 13:31