Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL)

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018, 15:14
Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL)
Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), με θέμα «Strategic Intelligence Analysis» (Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών).

Συμμετείχαν 31 στελέχη των Εθνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου των Κ-Μ της Ε.Ε., συνεργαζόμενων με τη CEPOL τρίτων Χωρών και Διεθνών Οργανισμών

Εισηγητές του Σεμιναρίου ήταν στελέχη της Europol, της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (National Crime Agency), της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (New York Police Department –NYPD) και της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔιΔΑΠ) της Ελληνικής Αστυνομίας

Με σημαντικά οφέλη για τα συμμετέχοντα στελέχη, ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, σεμινάριο με θέμα “Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών”, το οποίο αφορούσε στην ανάδειξη των σύγχρονων μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών ανάλυσης πληροφοριών σε στρατηγικό επίπεδο, σχετικά με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας ορθολογικής λήψης αποφάσεων των επιπέδων διοίκησης των Αρχών ασφαλείας και επιβολής του νόμου.

Το σεμινάριο, 4ήμερης διάρκειας, που τελούσε υπό την αιγίδα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Κατάρτιση – Εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως 28 Ιουνίου 2018, σε κεντρική αίθουσα ξενοδοχείου της Αθήνας και σε αυτό συμμετείχαν στελέχη Εθνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου, καθώς και διεθνών και ευρωπαϊκών Οργανισμών Ασφάλειας.

Η οργάνωση και διεξαγωγή του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔιΔΑΠ) της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Εθνικό Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας, και η συνολική χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εξασφαλίστηκε από πόρους της Ε.Ε. και της CEPOL, προοριζόμενους για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών των Αρχών Επιβολής του Νόμου της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, στις εργασίες του Σεμιναρίου, συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι, (31) στελέχη προερχόμενα από (24) Κ-Μ της Ε.Ε., από τρεις χώρες που έχουν συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με τη CEPOL (Αλβανία, Γεωργία, Ελβετία), από την περιοχή του Κοσόβου και την Europol.

Ως εκπαιδευτές-εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στελέχη από εγχώριες και διεθνείς Αρχές και Οργανισμούς και συγκεκριμένα από την Europol, την Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (National Crime Agency-NCA), την Αστυνομία της πόλης της Νέας Υόρκης (New York Police Department- NYPD) και από την Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΙ.Δ.Α.Π.).

Την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου κήρυξε ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Το επίπεδο των εργασιών και οι γενικότερες συνθήκες οργάνωσης και διεξαγωγής του Σεμιναρίου προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια των συμμετεχόντων, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τη διαδραστικότητα της εκπαίδευσης και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018, 15:17