Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015, 08:05
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο δήμο Νεάπολης-Συκεών
Ο πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο θεσμό δήμος στη χώρα προσκαλεί μετανάστες που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στα όρια του να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Στην εκ νέου συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών προχωρά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, ενισχύοντας τις δομές και τις προϋποθέσεις που αποσκοπούν στην ομαλή ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, στη βάση του σεβασμού και αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής της ισότητας.

Πρόκειται για ένα όργανο το οποίο διοικείται από μετανάστες διαφόρων εθνοτήτων που διαμένουν νόμιμα στην περιοχή, και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μεταναστών και του δήμου. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος δήμος που λειτούργησε στη χώρα μας το 2007 Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών ήταν ο πρώην δήμος Συκεών, η λειτουργία του οποίου υποστηρίχθηκε και στηρίχθηκε και από τον νέο «Καλλικρατικό» δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Στο δήμο Νεάπολης-Συκεών υλοποιείται μια πολυεπίπεδη πολιτική, στην οποία εντάσσεται από το 2010 η λειτουργία του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας όπου φοιτούν δωρεάν περισσότερο από 130 μετανάστες. Κι αυτή η πολιτική έχει αναγνωριστεί πανελληνίως σε βαθμό που να χαρακτηρίζεται ο δήμος ως «παράδειγμα προς μίμηση».

Πρόσκληση σε μετανάστες

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, προκειμένου να συγκροτηθεί η νέα διοίκηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, μετά τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ., καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους μετανάστες να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι μετανάστες να έχουν νόμιμη άδεια παραμονής και να είναι κάτοικοι του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Οι ενδιαφερόμενοι μετανάστες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου, δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Στρατ. Σαράφη1, Συκιές, ισόγειο).

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 78 του Ν.3852/2010, αποτελείται από 5 έως 11 μέλη τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Μέχρι σήμερα λειτουργεί με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου.

Έργο του Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν στο δήμο για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία µε τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

-Δήμητρα Δρένου, κοινωνική λειτουργός – Τηλ.: 2313.313162
-Μάρω Βασσάρα, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας και Ισότητας – Τηλ.: 2313.313160

ΠΗΓΗ: seleo.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015, 08:05