Συμβάσεις εκποίησης ανενεργών πλοίων της G.A. Ferries

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, 17:46
Συμβάσεις εκποίησης ανενεργών πλοίων της G.A. Ferries
Υπεγράφησαν μεταξύ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και των εταιρειών «Ιγνάτιος Σπανόπουλος Α.Ε.» και «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.» οι συμβάσεις εκποίησης των επτά ανενεργών πλοίων της εταιρείας G.A. Ferries, έναντι συνολικού τιμήματος 7.200.300 ευρώ συν Φ.Π.Α., όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον Οργανισμό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η εκποίηση προήλθε μετά από δύο πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με το Ν. 2881/2001 και απόφαση του Σ.τ.Ε. Ήδη τα πλοία παραδόθηκαν στις πλειοδοτούσες εταιρείες και σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψαν θα πρέπει να τα απομακρύνουν από το λιμάνι εντός ενός μηνός. Με την απομάκρυνση των επτά πλοίων αυτών, τίθενται και πάλι σε λειτουργία ισάριθμες θέσεις ελλιμενισμού για πλοία της ακτοπλοΐας».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, 17:46