Συνάντηση της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων με εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων από την Ευρώπη και την Ασία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, 18:44
Συνάντηση της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων με εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων από την Ευρώπη και την Ασία
Συνάντηση με εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων από την Ευρώπη και την Ασία, είχε σήμερα στο γραφείο της η γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, με πρωτοβουλία της οργάνωσης Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ).

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων θέλησαν να ενημερωθούν για τις πολιτικές και τις δράσεις του εθνικού φορέα για την ισότητα των Φύλων .

Η Γενική Γραμματέας, παρουσίασε τις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ και τους 6 άξονες προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ (ΕΣΔΙΦ), οι οποίοι αφορούν τους τομείς:

• Κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις

• Έμφυλη βία

• Αγορά εργασίας, εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

• Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και ΜΜΕ

• Υγεία

• Ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων.

Από την πλευρά των εκπροσώπων, εκφράστηκε ο θαυμασμός για την ποιότητα του έργου της ΓΓΙΦ, ενώ, κυρίως από τις χώρες της Ασίας, αναφέρθηκε ότι στις πολιτικές ισότητας πρέπει να εμπλέκονται στο μέτρο του δυνατού και οι άντρες.

Τέλος, η κ Φ. Κούβελα τόνισε ότι «ο εμπλουτισμός των πολιτικών και των δράσεων της ΓΓΙΦ προς πάσα κατεύθυνση, όπου εμφανίζονται έμφυλες ανισότητες, η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού κοινού για όλα τα θέματα ισότητας των φύλων, συνιστούν για την ΓΓΙΦ ένα διαρκές στοίχημα με σημαντικές μέχρι σήμερα νίκες».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, 18:44