Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011, 11:17
Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

Συνεδριάζει σήμερα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, υπό την προεδρία του καθηγητή, Αλέξανδρου Λυκουργιώτη.

Η σημερινή συνεδρίαση αφορά θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής δομής των Ιδρυμάτων:

* Σχέση σχολής- τμήματος.

* Εισαγωγή του φοιτητή στο 1ο έτος στη σχολή και όχι στο τμήμα.

* Ίδρυση σχολών μεταπτυχιακών σπουδών.

* Ζητήματα επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων.

* Διεθνοποίηση των εκλεκτορικών σωμάτων.

* Τόνωση της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων για εσωτερικά ζητήματα.

* Μεταβολή των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011, 11:17