Συνεργασία ΑΠΘ - ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και έξυπνων μεθόδων συλλογής δεδομένων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, 14:34
Συνεργασία ΑΠΘ - ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και έξυπνων μεθόδων συλλογής δεδομένων

Δεδομένα που αφορούν τους τομείς της δημόσιας υγείας, της ενέργειας, της οικονομίας, των μεταφορών- τηλεπικοινωνιών, του πολεοδομικού σχεδιασμού και του πολιτισμού θα αξιοποιήσουν από κοινού το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας, που υπέγραψαν χθες ο πρύτανης του Ιδρύματος καθ. Περικλής Μήτκας και ο πρόεδρος της Αρχής Αθανάσιος Θανόπουλος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΑΠΘ θα υποστηρίξει την ΕΛΣΤΑΤ στην ενσωμάτωση τεχνολογιών και στη συμμετοχή της στο European Statistical System (ESS) με αναβαθμισμένες τεχνολογικά δυνατότητες. Στον τομέα της εκπαίδευσης το ΑΠΘ προτίθεται να συνεχίσει και να ενδυναμώσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά του Τμήματος Μαθηματικών. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, έλαβε την πιστοποίηση EMOS (European Master in Official Statistics) για την περίοδο 2019-2023.

Μεταξύ άλλων, μέσα από το σύμφωνο προβλέπονται η ανάπτυξη ειδικών στατιστικών εργαλείων και μεθόδων συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων τύπου smart statistics από φορητές συσκευές (wearables) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), για την παραγωγή σχετικών στατιστικών, η περαιτέρω επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων μεγάλης κλίμακας με χρήση state-οf-the-art τεχνολογιών, όπως οι big data analytics, machine learning, καθώς και η ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΑΠΘ. Το σύμφωνο επισημοποιεί και θέτει σε νέες βάσεις την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του ΑΠΘ, και συγκεκριμένα της «Ομάδας Κατανόησης Πολυμέσων-MUG», η οποία οργανώνεται από τον αν. καθηγητή Αναστάσιο Ντελόπουλο και αποτελεί τμήμα του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

«Οι ερευνητές μας αναπτύσσουν τεχνολογίες συλλογής δεδομένων από έξυπνες φορητές συσκευές, ικανές να καταγράψουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των χρηστών με τρόπο ποιοτικά αναβαθμισμένο σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα σήμερα μέσα --ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κλπ. Ευελπιστούμε ότι μέσω της συνεργασίας μας, οι παραγόμενες πληροφορίες και δείκτες θα αξιολογηθούν και θα πιστοποιηθούν ως κατάλληλες να αποτελέσουν επίσημα στατιστικά», δήλωσε ο κ. Μήτκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, 14:34