Σύνταξη 260 ευρώ για ανασφάλιστους άνω των 67 ετών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015, 08:22
Σύνταξη 260 ευρώ για ανασφάλιστους άνω των 67 ετών
Σύνταξη ύψους 260 ευρώ αντί 360 ανά μήνα σχεδιάζει να επαναφέρει το υπ. Εργασίας για ανασφάλιστους άνω των 67 ετών.

Η παροχή αυτή κόπηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, από περίπου 30.000 δικαιούχους, επειδή με το νόμο 4093/12 θεσπίστηκαν αυστηρά κριτήρια, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνταξη των 360 ευρώ που έπαιρναν για χρόνια, Έλληνες και ομογενείς άνω των 67 ετών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης η εν λόγω σύνταξη θα κοπεί στα 260 ευρώ ωστόσο θα επανέλθει στα 360 από τον Οκτώβριο του 2016.

Η σχετική διάταξη, την οποία αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος», περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια για τους ανασφάλιστους:

1. Να έχουν κλείσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και να μην ασφαλίζονται ούτε να παίρνουν σύνταξη από άλλο φορέα.

2. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 4.320 ευρώ και σε περίπτωση συζύγων, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο υποβάλλει αίτηση για σύνταξη ανασφάλιστου, τότε το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8.640 ευρώ.

3. Στο ετήσιο ατομικό ή στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα συνυπολογίζονται τυχόν άλλα προνοιακά βοηθήματα.

4. Από το φορολογητέο εισόδημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης από ιδιοκατοίκηση για κατοικία μέχρι 100 τετραγωνικών μέτρων.

5. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ορίζεται σε 10 έτη. Η διάρκεια παραμονής είχε οριστεί με το νόμο 4093/12 στα 20 έτη και ήταν το κριτήριο που ουσιαστικά έκοψε δεκάδες χιλιάδες ανασφάλιστους ομογενείς οι οποίοι δεν είχαν κλείσει 20ετία στη χώρα μας. Η 20ετία είχε μπει γιατί η σύνταξη των 360 ευρώ είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους, μεταξύ αυτών και από ομογενείς οι οποίοι έπαιρναν την παροχή εμφανίζοντας εικονικά ότι διέμεναν στη χώρα μας.

Με πληροφορίες από το epoli.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015, 08:26