Σύσκεψη με θέμα τη μεταφορά μαθητών

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011, 21:01
Σύσκεψη με θέμα τη μεταφορά μαθητών
Το οξυμμένο πρόβλημα με τις απρόβλεπτες διαστάσεις της μεταφοράς μαθητών όλων των κατηγοριών συζήτησαν οι Περιφερειάρχες σε συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) που έγινε την Παρασκευή.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα εξής:

1. Άμεση ψήφιση τροπολογίας για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

2. Απόδοση στις Περιφέρειες του συνόλου των οφειλόμενων χρημάτων προηγούμενων ετών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Κατάλληλη προετοιμασία για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του «Καλλικράτη» για μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες στους Δήμους από την 1η Ιουλίου 2011, προκειμένου να μην υπάρχουν κενά και νέες αρρυθμίες.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011, 21:01