Συστήνεται Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011, 16:50
Συστήνεται Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής

Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Στρατηγικής για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προβλέπει σχέδιο νόμου, το περιεχόμενο το οποίου οριστικοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Εθνική Επιτροπή θα τελεί υπό την προεδρία της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μέλη της θα είναι οι Γενικοί Γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων.

Στόχος του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, είναι η διατήρηση και η αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος μέχρι το 2020.

Ως αρμόδια αρχή ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και για την υποστήριξη του έργου της Γραμματείας, συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην οποία θα εκπροσωπούνται δημόσιες αρχές, επιστημονικά ινστιτούτα και φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαγγελματικές οργανώσεις, περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και περιφερειακές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της θάλασσας.

Στο σχέδιο νόμου, προβλέπεται και η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011, 16:50