Σπάρτη: Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, 18:21
Σπάρτη: Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους
Μέχρι τις 31 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν τυποποιημένη αίτηση –δήλωση συμμετοχής στο δήμο Σπάρτης όσοι επιθυμούν να κριθούν τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω μόνο ενός φορέα εκπροσώπησης. Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου)
2. Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών)

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους άπορους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Ως μέλη οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό του ως άνω εισοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, 18:21