ΣτΕ για οφειλέτες: Προϋπόθεση για τη δικαστική προσφυγή, η προκαταβολή του 50%

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 8 Μαΐου 2012, 19:09
ΣτΕ για οφειλέτες: Προϋπόθεση για τη δικαστική προσφυγή, η προκαταβολή του 50%
Τέλος στις παρελκυστικές τακτικές εκ μέρους των οφειλετών που επιδιώκουν να καθυστερήσουν την καταβολή φόρων, θέτει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία με απόφασή της θεωρεί ως αναγκαία προϋπόθεση την προκαταβολή του 50% του οφειλόμενου ποσού, προκειμένου να γίνει δεκτή η σχετική προσφυγή στα δικαστήρια.

Γνώμονας της απόφασης ήταν αφενός η ανάγκη επιτάχυνσης των φορολογικών υποθέσεων που παραμένουν για χρόνια εκκρεμείς στη Δικαιοσύνη και αφετέρου λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Με βάση τις διαδικασίες της πρότυπης δίκης, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε πως είναι συνταγματική και σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η νομοθετική ρύθμιση του νόμου 3900/10 (παρ.22) που προβλέπει ότι για να μπορεί να κατατεθεί στα διοικητικά δικαστήρια έφεση επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων πρέπει πρώτα να καταβληθεί το 50% του οφειλομένου ποσού, διαφορετικά η έφεση θα απορρίπτεται.

Έτσι, υποχρεώθηκε, εταιρία γεωργικών προϊόντων που είχε προσφύγει στο ΣτΕ να καταβάλει το 50% των οφειλομένων, δηλαδή 1.316.722 ευρώ, καθώς και παράβολο 2.000 ευρώ, ώστε να εκδικαστεί η υπόθεσή της σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του Εφετείου. Η εταιρία υποστήριζε πώς η διάταξη είναι αντισυνταγματική, γιατί παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι σύμβουλοι Επικρατείας αντέτειναν πώς η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην «ανάγκη άμβλυνσης των δυσμενών για το Δημόσιο συνεπειών από τη διατήρηση επί μακρό χρονικό διάστημα δικαστικών εκκρεμοτήτων στις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις», καθώς και στην «αποθάρρυνση της άσκησης ενδίκων μέσων με μόνο σκοπό την καθυστέρηση στην εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων, ιδίως εκείνων που αφορούν την καταβολή φόρων».

Η απόφαση επισημαίνει ακόμα πως το μέτρο «δύναται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους ασκούν την έφεση με μόνο σκοπό να καθυστερήσουν την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην υπερφόρτωση των δικαστηρίων και στις συνέπειες που αυτή έχει στην απονομή της Δικαιοσύνης».

Eπιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 8 Μαΐου 2012, 19:13