ΣτΕ: Νόμιμα τα πρόστιμα για πλαστογράφηση τιμολογίων και ΦΠΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015, 16:30
ΣτΕ: Νόμιμα τα πρόστιμα για πλαστογράφηση τιμολογίων και ΦΠΑ
Τα διπλά πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις πλαστογράφησης τιμολογίων και μη νόμιμης επιστροφής ΦΠΑ, είναι απολύτως συνταγματικά και νόμιμα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Β΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απορρίπτοντας την αίτηση αγρότη, έκρινε πως η επιβολή ειδικού προστίμου Φ.Π.Α. μαζί με την ταυτόχρονη επιβολή πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας (πλαστογραφίας) φορολογικών στοιχείων δεν παραβιάζει ούτε τις διατάξεις του Συντάγματος ούτε τους κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου», λόγω μη νόμιμης επιστροφής Φ.Π.Α. δεν προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας», τονίζεται στην απόφαση. Οι σύμβουλοι Επικρατείας με πρόεδρο τον Φιλοκτήμωνα Αρναούτογλου επισημαίνουν ότι η διάταξη του νόμου 2523/1997 για την επιβολή ειδικού προστίμου Φ.Π.Α. ισόποσου με το τριπλάσιο του παρανόμως επιστραφέντος φόρου, «ορώμενη τόσο αυτοτελώς, όσο και σε συνδυασμό» με άλλες διατάξεις του ίδιου νόμου που αφορούν την επιβολή «χρηματικής κύρωσης για αχρεώστητη επιστροφή Φ.Π.Α., δεν αντίκειται στην κατά το Σύνταγμα και το πρωτογενές δίκαιο του Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχή της αναλογικότητας».

Και αυτό γιατί «δεν θεσπίζει κύρωση εμφανώς απρόσφορη ή μη αναγκαία για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στον κολασμό του παραβάτη και στην αποτελεσματική αποτροπή της διάπραξης των παραβάσεων για τις οποίες προβλέπεται η κύρωση».

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει αγρότης από την Κρήτη που φέρεται να είχε πλαστογραφήσει τέσσερα τιμολόγια αγοράς προβάτων αξίας συνολικά 40.000 ευρώ, μεγαλύτερης της πραγματικής, και έλαβε επιπλέον επιστροφή Φ.Π.Α. 2.400 ευρώ, την οποία όμως δεν δικαιούνταν. Στην συνέχεια με πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α. ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. του επέβαλε διαφορά κυρίου φόρου ίση με την επιστροφή που κρίθηκε ότι έλαβε αχρεωστήτως, ύψους 2.400 ευρώ, πλέον της προσαύξησης λόγω ανακρίβειας που ανήλθε στα 4.680 ευρώ. Παράλληλα, με άλλη πράξη του ίδιου προϊσταμένου του επιβλήθηκε και πρόστιμο Φ.Π.Α., ύψους 7.200 ευρώ, ίσο με το τριπλάσιο της επιστροφής Φ.Π.Α.

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κρήτης έκρινε πως η επιβολή του ειδικού προστίμου ΦΠΑ, παραβιάζει την αρχή ne bis in idem (σ.σ.: Δεν επιβάλλεται δεύτερη ποινή για το ίδιο αδίκημα), καθώς επισύρονται δύο ποινές για την αυτή αιτία (δηλαδή της διαφυγής ΦΠΑ), αλλά ταυτόχρονα υπέβαλλε προδικαστικά ερωτήματα στο ΣτΕ., το οποίο τελικά είχε αντίθετη άποψη.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015, 16:34