ΣτΕ: Νόμιμη η διαθεσιμότητα στο Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, 19:47
ΣτΕ: Νόμιμη η διαθεσιμότητα στο Δημόσιο
Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση της ΑΔΕΔΥ που ζητούσε να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οι υπουργικές αποφάσεις του 2013, που αφορούσαν στη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ και άλλων.

Στις προσφυγές της, η ΑΔΕΔΥ ζητούσε να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τις οποίες εισάγεται η διαδικασία και τα κριτήρια διαθεσιμότητας και κινητικότητας.

Με τη δεύτερη προσφυγή ζητούσε να ακυρωθούν 25 κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καταργούνται πλέον των 6.000 οργανικών θέσεων σε διάφορα υπουργεία, οργανισμούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Η ΑΔΕΔΥ υποστήριζε ότι οι υπουργικές αποφάσεις προσκρούουν σε σωρεία συνταγματικών διατάξεων, όπως είναι αυτές που αφορούν στην ισότητα των πολιτών, την προστασία της αξίας του ανθρώπου, στο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κ.ά.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας απέρριψαν τους ισχυρισμούς της ΑΔΕΔΥ ως αβάσιμους και απαράδεκτους, ενώ άλλους ως αόριστους.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, 19:54