ΣΤΕ: Συνταγματική η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις εταιρείες φωτοβολταϊκών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, 18:59
ΣΤΕ: Συνταγματική η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις εταιρείες φωτοβολταϊκών
Συνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις εταιρείες φωτοβολταϊκών με το σκεπτικό ότι αποτελεί φόρο και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τους ευρωπαϊκούς νομικούς κανόνες.

Απορρίπτοντας όλες τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί από τις εταιρείες φωτοβολταικών και συζητήθηκαν με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης, το Β΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς τους.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με σειρά αποφάσεων τους, θεωρούν ότι πρόκειται για φόρος ο οποίος «δεν αποκλείεται να βαρύνει ορισμένο μόνον κύκλο προσώπων ή πραγμάτων, εφʼ όσον πλήττει ορισμένη φορολογητέα ύλη, η οποία, κατʼ αυτό τον τρόπο, επιτρέπει την επιβάρυνση του συγκεκριμένου αυτού κύκλου φορολογουμένων βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων που τελούν σε συνάφεια με το ρυθμιζόμενο θέμα».

Σύμφωνα δε με το ΣτΕ, η επίμαχη εισφορά «έχει το χαρακτήρα φόρου επί των συναλλαγών», καθώς επιβάλλεται επί ποσού που προκύπτει από συναλλαγή, δηλαδή επί του προς ΦΠΑ τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται από τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο.

Ακόμη, σημειώνεται στις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ότι «το γεγονός της σύναψης συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τίμημα καθορισμένο από τον νόμο δεν συνεπαγόταν το αφορολόγητο τούτου» και δεν παραβιάζεται η συνταγματική αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.

Οι ίδιες οι φωτοβολταϊκές εταιρείες υποστήριζαν πάντως ότι είναι αντισυνταγματικός και παράνομος ο νόμος 4093/2012 με τον οποίο επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( ΑΠΕ ) και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), που υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς και σε όσους θα ενεργοποιηθούν).

Σημειώνεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο μέσα σε συγκεκριμένο διάστημα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, 19:03