Στην ουρά για τα τέλη

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014, 21:50


Διορία μέχρι την Παρασκευή έχουν οι πολίτες για να παραλάβουν τα τέλη κυκλοφορίας τους ή να παραδώσουν τις ήδη κατατεθειμένες πινακίδες των οχημάτων τους χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να επιβαρυνθούν με κάποιο χρηματικό πρόστιμο.

Ειδικότερα, πριν από μερικές ημέρες, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα τέλη κυκλοφορίας αλλά και να καταθέτουν τις πινακίδες χωρίς πρόστιμο έως και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, με εγκύκλιό του, δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων συναλλαγών στις εφορίες την Πέμπτη και την Παρασκευή, 2 και 3 Ιανουαρίου 2014.

Οι συναλλαγές αυτές αφορούν:

1. τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, που λήγει η προθεσμία υποβολής του,

2. την παραλαβή κατατεθειμένων πινακίδων κυκλοφορίας, με την ταυτόχρονη πληρωμή τελών του 2014,

3. την κατάθεση δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου κατοίκου εξωτερικού, σε εκτέλεση προσυμφώνου μεταβίβασης που λήγει η προθεσμία,

4. τη κατάθεση δήλωσης κληρονομιάς, κλπ.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια εγκύκλιο, δεδομένου ότι είχε αρχικώς οριστεί ότι οι Δ.Ο.Υ., δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό κατά τις ημερομηνίες αυτές, καθώς και ότι οι υπάλληλοι θα βρίσκονταν στις θέσεις εργασίας τους ώστε να ενημερωθούν κυρίως για τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, θα πρέπει να οριστούν από τους εκτελούντες χρέη Προϊσταμένου των Δ.Ο.Υ., 3 έως 5 υπάλληλοι (ανάλογα με το μέγεθος της κάθε Δ.Ο.Υ.), για την πραγματοποίηση των παραπάνω εκτάκτων περιπτώσεων συναλλαγών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η εγκύκλιος

1.- Με το αριθ. Δ6Δ 1197469 ΕΞ 2013/27.12.2013 έγγραφό μας, ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι Δ.Ο.Υ., δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, την Πέμπτη και Παρασκευή, 2 και 3 Ιανουαρίου 2014, αντίστοιχα, και ότι οι υπάλληλοι αυτών, κατά τις ως άνω ημέρες, θα βρίσκονται στις θέσεις εργασίας τους, ώστε να ενημερωθούν κυρίως για τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

2.- Επειδή, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή με τους πολίτες δεν μπορεί να αναβληθεί, όπως είναι:

α) η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, που λήγει η προθεσμία υποβολής του,
β) η παραλαβή κατατεθειμένων πινακίδων κυκλοφορίας, με την ταυτόχρονη πληρωμή τελών του 2014,
γ) η κατάθεση δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου κατοίκου εξωτερικού, σε εκτέλεση προσυμφώνου μεταβίβασης που λήγει η προθεσμία,
δ) η κατάθεση δήλωσης κληρονομιάς, κλπ.
θα πρέπει να οριστούν από τους εκτελούντες χρέη Προϊσταμένου των Δ.Ο.Υ., στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, 3 έως 5 υπάλληλοι (ανάλογα με το μέγεθος της κάθε Δ.Ο.Υ.), για την πραγματοποίηση των παραπάνω εκτάκτων περιπτώσεων συναλλαγών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

3.- Επισημαίνεται ότι, για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, πρέπει να αναρτήσετε σχετική ανακοίνωση, σε εμφανή σημεία των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών σας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι για την εξυπηρέτησή τους, η οποία θα γίνεται μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες.

4.- Κατά τα λοιπά, ισχύει το αριθ. Δ6Δ 1197469 ΕΞ 2013/27.12.2013 έγγραφό μας.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής των τελών κυκλοφορίας

Τη δυνατότητα να αποφύγουν την ταλαιπωρία και τις ουρές στην εφορία έχουν όσοι επιλέξουν να πληρώσουν ηλεκτρονικά τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής ή την πιστωτική τους κάρτα.

Φέτος, όπως και πέρσι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε ουδεμία ειδοποίηση ή σήμα για να κολλήσουμε στο παρμπρίζ. Το υπουργείο, για λόγους οικονομίας δεν στέλνει κανένα έντυπο και μεταθέτει την υποχρέωση στους φορολογούμενους, μέσω του συστήματος Taxis να εκτυπώσουν και προσέλθουν αποκλειστικά και μόνον στις Τράπεζες για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας:

- Πληρώνονται άπαξ και εις όλον. Για την εξόφληση των τελών δεν προβλέφθηκε ποτέ και ούτε πρόκειται όπως φαίνεται να προβλεφθεί κάποια ρύθμιση ή κάποια διευκόλυνση στην πληρωμή τους. Παρόλαυτα οι πολίτες μπορούν να «δημιουργήσουν» δόσεις αν χρησιμοποιήσουν για την εξόφληση τους κάποιο τραπεζικό προϊόν, όπως η πιστωτική κάρτα.

- Η ειδοποίηση των τελών είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και η εκτύπωση της γίνεται με εισαγωγή στο taxis από τον σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp.

   - Η εισαγωγή στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των user name και password που έχουν δοθεί για την είσοδο στο Taxis. Αν κάποιος δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης, δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης εφόσον, οδηγηθεί στη παραπάνω διεύθυνση, πατήσει το κουμπί «Είσοδος», και κατόπιν στα πεδία εισάγει το ΑΦΜ του και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του. 

   - Τα χρήματα που αναμένεται να πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας καθορίζονται από τον πιο κάτω πίνακα ανάλογα με τα κυβικά του οχήματος:

- Από 51 κ.ε. έως 300 κ.ε.: 22€
- Από 301 κ.ε έως 758 κ.ε.: 55€
- Από 786 κ.ε έως 1.071 κ.ε.:120€
- Από 1.072 κ.ε έως 1.357 κ.ε.: 135€
- Από 1.358 κ.ε έως 1.548 κ.ε.: 240€
- Από 1.549 κ.ε έως 1.738 κ.ε.: 265€
- Από 1.739 κ.ε έως 1.928 κ.ε.: 300€
- Από 1.929 κ.ε έως 2.357 κ.ε: 660€
- Από 2.358 κ.ε έως 3.000 κ.ε.: 880€
- Από 3.001 κ.ε έως 4.000 κ.ε.: 1.000€
- Από 4.001 κ.ε και άνω: 1.320€

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014, 08:13