«Στοπ» στη δημοσιοποίηση στοιχείων των φορολογουμένων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011, 20:36
«Στοπ» στη δημοσιοποίηση στοιχείων των φορολογουμένων
«Φρένο» στη δημοσιοποίηση στοιχείων των φορολογουμένων στο διαδίκτυο, στις εφορίες, στους δήμους, και τον Τύπο βάζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κρίνοντάς την αντισυνταγματική. Σε πολυσέλιδη γνωμοδότησή της επισημαίνει πως το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας παρέχει όλα τα εχέγγυα για την αποκάλυψη των φοροφυγάδων, τονίζοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα δεν είναι ούτε Νορβηγία, ούτε Φιλανδία, όπου εφαρμόζεται η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων στο διαδίκτυο, καθώς εκεί είναι διαφορετικές οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αλλά και οι αντιλήψεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την πλευρά του, επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, στην Αρχή ότι «η δημοσιοποίηση των καταλόγων των φορολογουμένων στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων αποτελεί ένα εύλογο μέτρο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής».

Το υπουργείο με το μέτρο αυτό προσβλέπει στο «να καλλιεργήσει κλίμα φορολογικής συμμόρφωσης, με απώτερο στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, καθ' όσον θα είναι πλέον προσβάσιμη η πληροφορία για το σύνολο των εισοδημάτων των φορολογουμένων». Μέσω της δημοσίευσης των δηλουμένων εισοδημάτων θα ασκείται κοινωνική πίεση σε φορολογουμένους που φοροδιαφεύγουν προκλητικά, προκειμένου να δηλώνουν εισοδήματα ανάλογα με τα προφανή έσοδά τους ή τον τρόπο ζωής τους, υποστήριξε το Υπουργείο Οικονομικών.

Η Αρχή, ωστόσο, με μία μόνο μειοψηφία, προχώρησε ακόμη ένα βήμα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου πως με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των φορολογουμένων (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, φορολογητέο εισόδημα και φόρος που αναλογεί) είναι ορατό το ενδεχόμενο να μπουν στο στόχαστρο εγκληματικών ενεργειών, αφού ενδέχεται να γίνουν θύματα εκβιασμών, κλοπών, ληστειών ακόμη και απαγωγών. Η Αρχή θεωρεί, άλλωστε, πως «το μέτρο της δημοσιοποίησης φορολογικών καταλόγων είναι αλυσιτελές για την αποκάλυψη και τον περιορισμό των μη δηλούμενων εισοδημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη διενέργεια ελέγχων από τις φορολογικές αρχές και με τη διασταύρωση στοιχείων». Σύμφωνα με την Αρχή, ο κατά σύστημα ανειλικρινής φορολογούμενος δεν υπολογίζει τις ενδεχόμενες ποινικές ή τις διοικητικές κυρώσεις και δεν θα συμμορφωθεί ούτε υπό το βάρος μίας ενδεχόμενης ηθικής αποδοκιμασίας από τους συμπολίτες του». Τα μέλη της Αρχής τάχθηκαν μόνο υπέρ της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στοιχείων που αφορούν στο μητρώο των φορολογουμένων, με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσής τους, ώστε να αποτρέπονται τα φαινόμενα εξαπάτησης σε συναλλαγές με πλαστά ή ψευδή παραστατικά.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011, 20:36