ΣτΠ: Τα φορολογικά μέτρα πλήττουν τις ευάλωτες ομάδες

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012, 13:05
ΣτΠ: Τα φορολογικά μέτρα πλήττουν τις ευάλωτες ομάδες
Οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις πλήττουν εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί με τον συνήθη φόρο εισοδήματος και υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες ευπαθών ομάδων πολιτών, υπογραμμίζει ο Συνήγορος του Πολίτη σε επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών.

Σημειώνει πως η κατανομή του φορολογικού βάρους θα πρέπει να γίνεται όχι με οριζόντια μέτρα, δηλαδή όχι σύμφωνα με την έννοια της αριθμητικής ισότητας, αλλά με την έννοια της ισότητας στη φορολογική προσπάθεια.

Όπως προκύπτει από αναφορές πολιτών προς τον Συνήγορο του Πολίτη, έκτακτα φορολογικά μέτρα, όπως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών πρόσωπων, η έκτακτη εισφορά αντικειμενικών δαπανών και το τέλος επιτηδεύματος πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες πολιτών. Ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένα (αποπληρώνουν ένα καταναλωτικό και ένα στεγαστικό δάνειο) εν μέσω συνεχόμενης μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος (μείωση αποδοχών, κύκλου εργασιών και αύξηση εμμέσων φόρων).

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή, οι πολίτες αδυνατούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στα φορολογικά βάρη, ορισμένοι μάλιστα αντιμετωπίζουν και πρόβλημα βιοπορισμού. Έτσι, το ύψος των έκτακτων φόρων εμφανίζεται τις περισσότερες φορές δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των φορολογουμένων, οι οποίοι ενδέχεται να εκποιήσουν ιδιοκτησία ή να λάβουν πρόσθετα δάνεια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί, τέλος, ότι από τη διαδοχική φορολογική επιβάρυνση, τόσο σε επίπεδο άμεσης φορολογίας (φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές και τέλη, φορολογία ακινήτων) όσο και σε επίπεδο έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α. και ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών, καπνών κ.λπ.) δεν πρέπει να θιγεί ο πυρήνας δικαιωμάτων των πολιτών, όπως της ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικότητας.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012, 13:45