Σχέδιο Συμμόρφωσης της ΛΑΡΚΟ από το ΥΠΕΚΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011, 22:39
Σχέδιο Συμμόρφωσης της ΛΑΡΚΟ από το ΥΠΕΚΑ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως αρμόδιο για την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι οι ορυκτοί φυσικοί πόροι αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα για την αειφόρο ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και πλουτοπαραγωγική πηγή για την εθνική οικονομία, επέβαλε Σχέδιο Συμμόρφωσης στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, η οποία επί σειρά ετών δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και εν γένει την περιβαλλοντική νομοθεσία, τόσο στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα όσο και στους χώρους εξόρυξης στην Εύβοια (Δήμος Μεσσαπίας), όπου ειδικότερα έχουν εμφανισθεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης.

Το Σχέδιο αυτό εκπονήθηκε από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ και τη νέα Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ, η οποία, από τις αρχές του 2010, δήλωσε τη διάθεσή της να συμμορφωθεί σταδιακά, χωρίς να απαιτηθεί διακοπή της λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα σχετικά αποτελέσματα των ελέγχων των επιθεωρητών περιβάλλοντος.

Το εν λόγω Σχέδιο Συμμόρφωσης μέτρων και όρων θα πρέπει να υλοποιηθεί από την εταιρεία σε συγκεκριμένο και ρεαλιστικό χρονικό διάστημα που δεν θίγει τη βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ, ενώ οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ θα υποστηρίξουν την εταιρεία με άμεση τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΕΠΟ που θα καθορίσουν ειδικότερους περιβαλλοντικούς όρους και τη χρήση κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011, 22:46