Τα πάνω-κάτω στα υπουργεία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, 08:54


Εντός της Μεγάλης Εβδομάδας κατατίθεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και το πλαίσιο εντός του οποίου θα υλοποιηθεί η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις προσωπικού.

Ήδη υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία αποστέλλονται σε δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να καταρτιστεί το προφίλ τους, ώστε να γίνει εφικτή η μετακίνηση εκείνων των υπαλλήλων από ήδη βεβαρημένες υπηρεσίες σε άλλες που έχουν ανάγκη. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν, επίσης, εκπαιδευτικούς αλλά και τους ενστόλους. Τα ερωτηματολόγια αφορούν συνολικά 206.000 δημοσίους υπαλλήλους, εκ των οποίων 25.000 θα μετακινηθούν εντός του 2013.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο επεξεργάζεται ο Αντώνης Μανιτάκης σε συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, με την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση υπαλλήλων με αυξημένα προσόντα, περιλαμβανομένων και των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τίθενται οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους σχετικά με θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, ενώ ορίζονται ζητήματα που αφορούν στον τρόπο ανάδειξής τους, με διακηρυγμένο στόχο από το υπουργείο την αξιοκρατική κρίση και την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού.

Παράλληλα, θα υπάρχει πρόβλεψη για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού σχετικά με την παροχή αναρρωτικών αδειών (ρυθμίσεις για τις υγειονομικές επιτροπές).

Κομβικά σημεία για τον πλήρη σχεδιασμό του οργανογράμματος κάθε υπουργείου είναι η αναλυτική περιγραφή θέσεων, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων κάθε Διεύθυνσης και κάθε Τμήματος και θέσης, αλλά και η κατάργηση / συγχώνευση εποπτευομένων νομικών προσώπων.

Οι στόχοι κάθε μονάδας των υπουργείων γίνονται στόχοι και κάθε υπαλλήλου και της θέσης που κατέχει και, επομένως, με βάση το εργασιακό προφίλ του εργαζομένου και τον... βαθμό εκπλήρωσης της αποστολής του θα γίνει αξιολόγηση υπαλλήλων για ανακατανομή (ή έξοδο) προσωπικού.

Ουσιαστικά, θα δίνει τους άξονες για τα επόμενα στάδια στην πορεία των αναδιαρθρώσεων, που περιλαμβάνουν αναγκαστικές αποχωρήσεις από το Δημόσιο στη βάση της κυβερνητικής συμφωνίας με την τρόικα για 4.000 αποχωρήσεις εντός του 2013 και 11.000 έως το 2014. Πλέον, «για κάθε αναγκαστική αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη», μέσω του ΑΣΕΠ, ενώ δεξαμενή των προσλήψεων θα είναι οι σχεδόν 10.000 επιτυχόντες από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι οποίοι είναι εν αναμονή για διορισμό.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, 09:13